söndag 31 maj 2009

Ombildningens för- och nackdelar

Diskussionerna har, bortsett från från den stora oron för kommande hyreshöjningar, under en tid handlat om det mesta utom just förutsättningarna för ombildningen i Linjalen. Fokus har av olika anledningar flyttats från sakfrågorna. Den här tråden är ett försök att återföra debatten till vad jag anser att den egentligen borde handla om, och det är till exempel:

Vad har vi att vinna på att ombilda kvarteret till bostadrätter?

Finns det någon anledning för den som vill bo kvar som hyresgäst att rösta ja på stämman?

Är priset på våra lägenheter verkligen för högt?

Hur är det egentligen att bo i ett område med bostadrätter?

Finns det några nackdelar med en ombildning?

Det finns många frågor vi borde diskutera, men som av olika anledningar tillfälligt glömts bort. Ovanstående är bara några exempel. Jag vill att vi i den här tråden diskuterar både fördelarna och de eventuella nackdelarna med en ombildning. Jättelånga utläggningar om vem som sagt vad och vem som inte sagt vad tar vi inte här. Här pratar vi om sakfrågor såsom boendemiljö, påverkansmöjligheter, ekonomi och annat.

onsdag 27 maj 2009

Artikel i SvD 27/5. Beslutet taget!

"Hyresgäster säger ja till Stockholmsmodell
Hyresgästföreningen i Stockholm sade, efter en fyra timmar lång debatt, ja till förslaget om ett nytt system för hyressättningen, den så kallade Stockholmsmodellen. Nu ska fastigheterna klassificeras utifrån faktorer som läge och standard, snarare än byggnadsår. Och återigen hörs varningsrop om ”marknadshyror”."
Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet den 27/5 genom att klicka här!

Vi har fortfarande möjlighet att ta kontroll över kostnaderna. Äger vi våra lägenheter går månadskostnaden till en bostadsrättsförening utan vinstintresse, och vi slipper bidra till fastighetsbolagens stora vinster.

lördag 23 maj 2009

Brevet från demokratigruppen

Utskick från demokratigruppen den 23/5 2009

Alla har ju fått brevet, och jag känner därför inte att jag behöver lägga upp det här.

Det här rörde verkligen upp heta känslor från båda håll. Diskussionen angående de kommande marknadshyrorna avstannade helt, men jag tror att den diskussionen kommer fortsätta under lång tid framöver.

Det har kommit in ett antal kommentarer, både från förespråkare och motståndare som är upprörda. Ett par förespråkare är mycket upprörda över att motståndarsidan kartlagt de boendes sovvanor. Några skribenter har återtagit styrelsen som slagpåse, trots att det inte är styrelsen som gjort utskicket. Utskicket utnyttjas nu för att misskreditera styrelsen. Var kritisk och gå inte på detta!

Generellt har tonen har varit mycket aggressiv, och jag har därför inte publicerat någon av kommentarerna. Sluta rikta ogrundad kritik mot styrelsen! Rädda Linjalen skriver att det är styrelsen som gjort utskicket, men detta är lögn! Prata gärna om innehållet i utskicket, men gör det på ett sakligt sätt. Vi börjar nu om från noll i denna tråd.

I skrivande stund ramlade det ner ett nytt utskick, nu från Rädda Linjalen. "Tvärtemot vad Brf Linjalen hävdar är några s.k. "marknadshyror" inte aktuella" Nu är det ju inte Brf Linjalen som skrivit den flod av artiklar som publicerats i media under den gångna veckan. Det stämmer att motionen om marknadshyror röstades ner förra veckan. Sammanfattningen av riksdagens beslut låter så här -"När det gäller det framtida hyressättningssystemet hänvisar riksdagen till pågående arbete inom Regeringskansliet och framhåller samtidigt ett initiativ som nyligen tagits av två av bostadshyresmarknadens organisationer." Kan initiativet riksdagen framhåller vara det vi läst om i tidningarna under veckan? Om hyresmarknadens parter själva vill införa lägesanpassade hyror behöver inte riksdagen lägga sig i.

Med hopp om en sansad och givande debatt och en solig sommar.

/Markus

onsdag 20 maj 2009

HGF och hyresvärdarna överens

DN 20/5 2009. Läs hela artikeln på DN.se genom att klicka härMetro 20/5 2009. Läs hela artikeln på Metro.se genom att klicka härStockholm City den 19/5. Läs hela artikeln på stockholm.city.se genom att klicka här


Stockholms områden delas in i elva olika nivåer beroende på hur attraktivt området är. De mest attraktiva områdena är A-områden och sedan i fallande ordning ner till K-områden. Föga förvånande är Södermalm och resten av innerstaden Stockholms mest attraktiva områden och räknas därför som A-områden. Våra lägenheter har det mest attraktiva läget, och läget ska få en större inverkan på hyresnivån.

Om detta ska genomföras måste man alltså sänka hyrorna i mindre attraktiva områden, eller höja hyrorna i de mest attraktiva områdena. Vilket tror du är mest sannolikt?

Med tanke på vad många är beredda att betala för att bo i innerstaden kan denna marknadsanpassning av hyrorna bli mycket dyr för oss som fram till nu haft förmånen att bo i Stockholms mest attraktiva områden utan att betala något extra för det. Många är dock i en betydligt värre sits än vi som bor i Linjalen. I Linjalen har vi fortfarande chansen att själva ta över området och ta kontroll över kostnaderna. En chans som de flesta bara drömmer om.

Den 27:e augusti röstar vi ja för att ta kontroll över både vårt boende och vår ekonomi!

onsdag 13 maj 2009

HGF:s interna strid om marknadshyror


Hyresgästerna svikna av sin egen organisation.
Till och med Hyresgästföreningen medger att vi kan vänta oss rejäla hyreshöjningar i innerstan.

Länk till "Skarpt uttalande"

Skarpt uttalande från hyresgästföreningarna i innerstaden. Förslagen från HGF och SABO innebär stora hyreshöjningar för hyresgästerna och stora vinster för både privata fastighetsägare och allmännyttan. Förslagen illa förankrade i hyresgästföreningen

Länk till hyresgästföreningens hemsida

Sällan har väl sådan svidande kritik och oro i leden i en organisation varit så synliggjorda. Tidningen Södermalmsnytt hade dessutom denna interna strid på förstasidan för en tid sedan.

De som med alla medel kämpar mot ombildning ignorerar detta fullständigt. Man kallar det för intern diskussion. Men denna interna diskussion kritiserar olika ledningsskikt och personer inom hyresgästföreningen och anklagelserna om svek, att mer eller mindre bluffa med sina hyresförhållanden och sälja ut rörelsen ligger ute på hemsidan. Ordval som "sanslöst", "bedrägeri", "upprop och namninsamling" , "Nu är måttet rågat" och liknande förekommer i stor mängd.
Ingen rolig läsning. Troligen heller inget roligt scenario inför framtiden för de som invaggats i tron att vi kommer att sitta med samma nivå på hyror i innerstaden som utanför tullarna efter valåret 2010.

Det kanske är läge att tänka om nu avseende ombildning. Vi har fortfarande chansen att möta kommande hyreshöjningar. Ett mycket klokt sätt är att äga sin lägenhet själv.

söndag 10 maj 2009

Död marknad?

På skoj har jag varit på några visningar av bostadsrätter den senaste tiden. Senast idag söndag tittade jag på en 4-rummare i grannkvarteret. Utropspriset var 4,2 Msek eller ca 40.000 kr per m2. Slutpriset kommer förstås att ligga högre. 5-rummarna här på Linjalen ligger ca 1 Msek lägre ( ca 23-24.000 p m2) i förstagångspris.
Tillströmningen av presumtiva köpare var mycket hög. Det var knökfullt helt enkelt under de 45 minuter visningen varade.
Vissa gör sitt allra bästa att dödförklara marknaden för bostadsrätter, men det märktes då inte idag kan jag säga.

Marknadshyror

Ta gärna del av riksdagsmotionen från i höstas om marknadshyror av Fredrick Federley och Annie Johansson, (båda c), som mycket tydligt beskriver opinionen i riksdagsmajoriteten runt marknadshyror. Länk i högerkolumnen. Bruksvärdessystemet tycks vara på väg att skrotas? En kommande verklighet eller ej? Rätt eller fel? Det är förstås upp till var och en att bedöma men Hyresgästföreningens ganska självsäkra och lite "sticka huvudet i sanden" attityd runt hela denna så viktiga fråga bör inte stå oemotsagd. Hyrorna tom 2010 (ett år framåt! Långsiktigt?) är färdigförhandlade. Men 2010 är ju också ett valår så denna laddade fråga är väl inte så inte så opportun att driva i nuläget av de som kramar marknadshyrorna. Opinionsundersökningar visar just nu på en fortsatt majoritet för de marknadshyresvänliga partierna. Risken för kraftiga hyreshöjningar i innerstaden från 2011 och framåt är förstås uppenbar.
Ett av de bättre sätten att gardera sig mot att behöva flytta från hus och hem pga kraftiga hyreshöjningar är just en ombildning till bostadsrätt.

lördag 9 maj 2009

Hemsidan tar form

Hemsidan börjar ta nu få form och fylls på hela tiden med mer info.
Vi är långtifrån färdiga men grundinfon börjar bli mer och mer korrekt, viktiga protokoll finns där, ekonomisk plan, frågor och svar, kontaktinfo till våra konsulter etc. Gå gärna in där ibland och kolla.

Brf Linjalens hemsida