torsdag 30 april 2009

Ny köpstämma!

Nu är det klart att det blir en ny köpstämma! Anders W lämnar över till Eva Fee som tills vidare tar över som ordförande i Brf Linjalen. Stämman blir av i slutet av augusti.

Nu finns bland annat följande att läsa på Brf Linjalens hemsida:

"Därför har många medlemmar hört av sig till styrelsen och krävt en ny köpstämma. Då det handlar om fler än vad som krävs enligt stadgarna måste vi genomföra en och vi har beslutat att hålla den i slutet av augusti. Då kan alla i lugn och ro under sommaren väga för och emot och besluta sig för hur de skall rösta"

"Eftersom motståndet mot ombildningen, till skada för föreningen, fokuserats på ren förföljelse av ordföranden personligen har han och styrelsen gemensamt beslutat att Eva Fee tar över ordförandeskapet tills vidare"

http://www.brflinjalen.net/

måndag 20 april 2009

Ny skandal

Senaste "skandalen". Ett gammalt dokument med information inför köpstämman har nu upptäckts av en ombildningsmotståndare. Information om ombildningen som legat på Brf:s hemsida (på förstasidan) i ett par månader tas nu upp som ett nytt avslöjande...

I det långa dokumentet återfinns nedanstående citat:

".....därefter är det dags att hålla det slutliga mötet, köpstämman den 2 april, på vilken alla medlemmar har möjlighet att rösta för att besluta om Brf Linjalen skall köpa fastigheten Linjalen 8 eller inte.

Det är viktigt att Du kommer till stämman eftersom det nu är sista chansen att köpa fastigheten"

Och det är underskrivet av styrelsen!

Och ja, så är det ju verkligen. Det här är sista chansen, och vi har på oss fram till sista augusti. Sen är det kört, på obestämd tid. Kanske för alltid.

Om 10 procent av medlemmarna vill ha en ny köpstämma måste det hållas en. Om det nu skulle bli en ny köpstämma vore det underbart om vi då kunde diskutera för- och eventuella nackdelar med att själv äga sin lägenhet inför den stämman. Om nej-sidan fortsätter med sina påhittade skandaler som motargument mot en ombildning måste dom väl snart bli genomskådande? Varför lägga så många timmar på att tala illa om styrelsen om nu ombildningen är en så dålig idé? Varför hitta på en massa "avslöjanden" som visar sig vara rena lögner, om argumenten mot ombildningen håller?

Ombildningen är en så gynnsam affär för oss som får möjligheten att köpa vårt boende att nej-sidan inte kan övertyga med sakliga argument. RL är emot utförsäljning av allmännyttan och mot att vi som bor här gör vinst på "allmänna medel" Att det är en bra affär att köpa sin lägenhet är alltså ett argument mot ombildningen för nej-sidan. Med dom förutsättningarna kanske kanske man bara gör vad man är tvungen till, men det är verkligen inte rättvist mot dom som avstått från att rösta ja på helt felaktiga grunder.

måndag 13 april 2009

Info från styrelsen

Kommentar från styrelsen om resultatet efter köpstämman:

"På köpstämman deltog 230 medlemmar. 200 röstade ja, 2 röstade nej och 28 avstod från att rösta. Det var alltså en överväldigande majoritet jaröster men inte tillräckligt många för att berättiga till ett köp. Allt gick lugnt och värdigt till. Ingen tillstymmelse till fusk med fullmakter kunde skönjas."

fredag 10 april 2009

Inget underhåll 2010

Det nya man försöker skrämma upp hyresgästerna med är att Stockholmshem inte kommer utföra något underhåll under 2010 om bostadsrättsföreningen går vidare med ombildningsplanerna. Först via Rädda Linjalen, och idag också via brev från Lokala hyresgästföreningen/Rädda Linjalen.

"Om brf trots allt går vidare med fler köpstämmor så kommer Stockholmshems budget för 2010 vara satt och vi riskerar att inte få något yttre underhåll på fastigheten förrän 2011"

Om man inte budgeterar något underhåll måste det bero på att man räknar med att fastigheten är såld, och att man därmed inte har några intressen i, eller hyresintäkter från, Linjalen.

En budget är en ekonomisk plan. Om förutsättningarna ändras ändrar man givetvis en lagd budget. Om fastigheten säljs kommer man inte lägga ner pengar på underhåll, även om man budgeterat för det, för att ta ett exempel. Naturligtvis måste också det omvända gälla.

Om Stockholmshem i sin budget kalkylerar med att Linjalen är såld, och därför inte budgetarar för yttre underhåll, så kan kan man inte heller budgetera några hyresintäkter. Logiskt sett borde det alltså vara lika troligt att vi slipper betala hyra fram till 2011 som att underhållet ställs in.

Yttre underhåll förresten.... Med tanke på hur mitt kök ser ut är det inte vad jag saknar...

onsdag 8 april 2009

Den ekonomiska planen

I den förra tråden blev det en hel del diskussion om den ekonomiska planen. Det är uppenbart att många har synpunkter på den, och tycks ha tagit sitt nej-beslut på grund av hur den är utformad, alternativt hur innehållet i den har förmedlats.

Någon hävdar att intygsgivningen från Boverket inte har någonting att göra med om planen är hållbar eller inte. Vad innebär intyget från Boverket om det inte är en kontroll av att den ekonomiska planen är hållbar?

Om vi fortsätter diskussionen är det enda som är intressant i det här läget vad som redan är bra och vad som kan göras bättre. Att bara säga att den är dålig tillför inget som inte redan är sagt.

Tycker du något är bra i planen - berätta vad det är!

Tycker du något är mindre bra i planen - berätta då hur det skulle kunna ändras till det bättre!

söndag 5 april 2009

Förlåt!


Alla har nog sett den charmiga lappen (numera nedriven) på anslagstavlan där ”Lat soffliggare” ber om ursäkt för att han eller hon (omedvetet) röstade nej. Soffliggaren hade inte för avsikt att rösta nej, utan trodde att resultatet av omröstningen baserade sig på de röster som kom in under stämman. Soffliggaren hade ingen aning om att en utebliven röst automatiskt räknades som en nej-röst. Hur kunde det bli så?

Av de röster som lämnades in under stämman var 200 för, och 2 emot ombildningen. Resterande nej-röster var icke-röster. Om det hade varit en ”vanlig” omröstning hade alltså 99 % varit för, och 1 % emot med de siffrorna. (jag är medveten om att de som ville rösta nej avstod för att det då räknades som en nej-röst).

Omröstningen genomfördes givetvis enligt konstens alla regler, och det har väl inte undgått någon att ja-sidan hade behövt drygt 100 röster till för att vinna. Efter att ha sett Soffliggarens ursäkt kan jag dock inte låta bli att fundera på hur många av de 262 hushåll som inte röstade som var medvetna om att de genom detta röstade för nej-sidan? Hade alla boende förstått vilka regler som gällde? Uppenbarligen inte!

Reglerna är ju skrivna som dom är, men en jämförelse skulle ju vara att den som inte röstade i riksdagsvalet automatiskt röstade på Folkpartiet. Att den som inte aktivt tar ställning förutsätts tillhöra endera sidan är märkligt - hur hade resultatet sett ut om alla icke-röster var ja-röster? Nu är ju reglerna som dom är och resultatet är giltigt. Detta är bara mina funderingar.

Det vore i alla fall väldigt intressant att höra om det är fler som inte varit medvetna om att en utebliven röst blev en röst för nej-sidan? Och i så fall varför?

Självklart måste man respektera resultatet av ett demokratiskt val. Vi vet att 200 var för. 2 st emot. Och 262 röstade inte. De från nej-sidan som var på plats var givetvis medvetna om att en icke-röst innebar nej. Med tanke på "informationskampanjen" som föregick stämman kan jag inte låta bli att undra hur var det med de övriga 150-200 som inte var där?

torsdag 2 april 2009

Avreageringstråd

200 ja, 2 nej, och 262 uteblivna röster (=nej) Drygt 100 ja-röster saknas för ombildning.

Helt ofattbart! Kan det vara första gången sedan slottet brann som någon tackade nej till en ombildning i Stockholms innerstad?

_____________


Nu ett par dagar efter stämman har jag rensat upp lite bland de, helt förståeligt, upprörda inläggen här i avreageringstråden. Det värsta känslostormarna borde nu ha lagt sig, och jag hoppas därför att vi nu kan fortsätta diskussionen på den sakliga nivå vi haft tidigare här på sidan.

-

onsdag 1 april 2009

Tag ställning - idag gäller det!

Vilken sida som sagt eller gjort vad i processen är inte vad vi ska ta ställning till på stämman ikväll. Det vi röstar om är vilken boendeform vi önskar. Vill vi låta Stockholmshem fortsätta förvalta Linjalen på samma sätt som dom gjort i många år, då röstar vi nej. Vill vi ta över och själva bestämma hur vår egen och Linjalens framtid ser ut, då röstar vi ja!

Ett par risker vi tar med att fortsätta hyra av Stockholmshem är att vi står inför kraftiga hyreshöjningar (ingen vet när och hur mycket) och att lägenheterna får fortsätta förfalla utan underhåll för att maximera bolagets vinst. Vi har ingen möjlighet att själva ta beslut som rör vårt boende i Linjalen. Dessutom står vi helt utanför den "bostadskarriär" som de som äger sitt boende gör.

Risken med att köpa sin lägenhet är att räntan går upp i framtiden. Senast igår meddelade statsministern att den ekonomiska krisen är fördjupad, vilket borgar för att räntorna kommer att hållas väldigt låga under lång tid, vilket också ger oss mycket låga boendekostnader. I framtiden kommer räntan att gå upp (ingen vet när eller hur mycket). Men vi måste då också ta hänsyn till att inflationen ökar och därmed minskar värdet på våra lån. Dessutom är värdet på lägenheten långt högre än det vi behöver låna.

I framtiden kommer det antagligen att bli dyrare för alla att bo i Stockholms innerstad. Oavsett om höjningen beror på marknadsanpassde hyror eller höjd ränta kommer några att behöva byta till ett billigare boende. Den som då måste flytta från sin hyresrätt har formodligen betalt 100.000-tals kronor i hyra för sitt boende genom åren. Dom pengarna är borta och av detta får man ingenting tillbaka. Den som flyttar från en bostadsrätt av samma anledning, som dessutom är köpt till underpris vid en ombildning, kommer att göra en stor vinst och har därför en mycket stabil ekonomisk grund att gå vidare ifrån.

Att rösta ja och köpa sin lägenhet är inte att göra ett "klipp" - det är att investera i områdets och sin egen framtid!

Vid omröstningen ikväll avgör vi vår framtid. Både vad gäller vårt boende i Linjalen, men också vår ekonomiska trygghet. Vi får köpa våra lägenheter för ett pris som är långt under marknadsvärdet. Röstar vi ja kommer säkerligen några att sälja, göra en ordentlig vinst och flytta härifrån. De flesta kommer att bo kvar - men då i vårt eget område. Och där är det vi själva som beslutar om hur området ska underhållas och utvecklas. Ett område där de boende har inflytande kommer att ge ett större engagemang och trivsel. Ett sådant område skulle iallafall jag vilja bo i!

Det är du som avgör. Hur vill du ha det?